Home

České centrum fotografie (ČCF) vzniklo v roce 1996 jako první soukromá instituce v České republice, prezentující a obchodující s českou uměleckou fotografii.
Svou činnost zahájilo v prostorách Galerie Paideia cyklem výstav Josefa Sudka, Jindřicha Broka, Petra Helbicha a dalších autorů.
V roce 1997 otevřelo ČCF fotogalerii v reprezentativních prostorách v Galerii U Řečických. Činnost byla zahájena výstavou Aventinské trio, která velkoryse přiblížila veřejnosti tvorbu Alexandra Hackenschmieda, Ladislava E. Berky a Jiřího Lehovce. Dále oslovilo českou kulturní veřejnost výstavami fotografů Bedřicha Grünzweiga, Sally Mann nebo Sergeje Lobovikova.
Následně činnosti ČCF pokračovala v prostorách v Náplavní ulici, kde se uskutečnila slavná výstava Český piktorialismus, dále průřezové výstavy Františka Drtikola, Jana Svobody, Václava Jiráska a dalších významných autorů. Do současnosti ČCF uspořádalo více než 300 jednotlivých výstav u nás, v Evropě a v USA.
Vedle výstavní činnosti ČCF realizuje prodej uměleckých fotografií. Pravidelně se účastní mezinárodních fotografických veletrhů. Do dnešního dne je jich více než 60, převážně v USA.
ČCF za dobu své existence vydalo na sedmdesát knižních titulů a katalogů a zhotovilo i několik vysoce ceněných autorských portfolií.
ČCF exkluzivně reprezentuje několik českých autorů např. Františka Dostála či Petra Helbicha. Objevuje pro veřejnost jména zapomenutých autorů, dává prostor mladým začínajícím fotografům, pečuje o záchranu fotografií a negativů jako významné součásti kulturního dědictví této země.